KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


 

Gıda üretimi ve sunumu alanında Kalite seviyesini müşteri gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı,

kaliteli hammadde kullanarak ve sektörümüzün gereği %100 güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretim yaparak gıda güvenliği standartlarını uygulamayı,

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmeyi,  iletmeyi, yasal şartlar ve mevzuatlara uymayı,

Kalite yönetim şartlarını sürekli iyileştirmeyi,

Hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemeyi,

Tüm bunları sağlamak için çalışanlarımıza kalite,  Haccp gereklilikleri konusunda sürekli eğiterek insan ve çevre sağlığını ön planda tutmayı

Entegre yönetim sisteminin etkinliğini, gıda güvenliği, kalite performanslarını sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak periyodik gözden geçirmeyi, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı, Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek, işbirliği ve geri bildirime ve öneriye dayalı sürekli gelişime açık iç ve dış iletişimi önemseyen bir kurum kültürü oluşturmayı,
Tüm   uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olarak ve sistemimize ait farkındalığı ve bilincini artırarak ISO 9001, ISO 22000 standartları ve yasaların gereklerini iç-dış iletişim öncelikli tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI