ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Çevre Politikamız

Ülkemizdeki çevre ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal gereklilikler ile uluslararası anlaşmalara uymak;

Atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak çevre kirliliği önlemek;

Çalışanlar ve tedarikçilerimize çevre konusunda sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için kendilerini teşvik etmek;

Üst yönetimce desteklenen ve tüm personel tarafından benimsenmesi sağlanan, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından da izlenebilen ve sürekli iyileştirilmesine çalışılan bir çevre yönetim sistemini sürdürmek;

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri önceden ön görmek ve almaktır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI